top of page

Prästtorpasjön

 

Under säsongen 2023 bedriver Gamla Boo vattenskidclub träningsverksamhet i grenarna slalom och trick i Prästtorpasjön. Verksamheten bedrivs under perioden juli - oktober i samråd med markägare och med tillstånd av Länsstyrelsen i Skåne. Klubbens huvudsakliga verksamhet bedrivs dock fortfarande i Sätoftasjön vid Gamla Boo.

 

Klubbens mål är att bedriva organiserad vattenskidträning på en hög och säker nivå för barn, ungdom, vuxna och seniorer. Klubben riktar sig till såväl motionär och elitåkare och erbjuder idrottsverksamhet som är öppen för alla, inklusive människor med funktionshinder.

 

Träningen bedrivs på en av Svenska Vattenskidförbundet (SVWF) standardiserad arena (se figur) och båten körs i en bana utmarkerad med bojar som flyter i vattnet. Åkaren rundar i tävlingsgrenarna bojar som markerar banan (röda). Efter ett åk stannar båten och pausar varefter den kör tillbaka åt andra hållet i samma spår. Båtkörning förekommer endast i samband med organiserad träningsverksamhet.

 

GBVC är som idrottsförening ansluten till SVWF vilket är ett förbund under Riksidrottsförbundet.

 

Mer information om vattenskidsporten och verksamhet på riksnivå återfinns på förbundets hemsida: www.vattenskidor.org

 

För frågor kring vår verksamhet kontakta oss på epost: info@gbvc.org

För övriga frågor hänvisar vi till Länsstyrelsen i Skåne län.

Screenshot 2020-04-09 at 09.30.19.png
bottom of page